دیدار آنگلا مرکل از کمیسیون اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دیدار آنگلا مرکل از کمیسیون اروپا

آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، روز چهارشنبه در دیدار از کمیسیون اروپا در بروکسل گفت اگر موافقتنامه مینسک در ارتباط با اوکراین شکست بخورد، شورای اروپا آماده است تا تحریمهای شدیدتری را علیه روسیه در نظر گیرد.

خانم مرکل افزود: “در مورد اعمال موافقتنامه مینسک، رابطه مستقیمی میان تحریمهای جاری و اعمال کامل موافقتنامه مینسک از جمله دسترسی مجدد اوکراین به مرز روسیه وجود دارد که در حال حاضر برای این کشور ممکن نیست. تمامیت ارزی اوکراین تنها هنگامی تحکیم می شود که مرزبانان این کشور کنترل سراسر مرزشان با روسیه را بار دیگر در دست گیرند.”

در این دیدار، مسئله دیون ملی و کمک مالی به یونان و نیز مذاکرات بازرگانی آزاد میان اتحادیه اروپا و آمریکا مورد گفتگو قرار گرفت.