2020-12-12

منطقه قره‌باغ
Now playing Next
ویدئو؛ زندگی در خانۀ شیشه‌ای برای نشان دادن «اهمیت ارتباطات انسانی»
Now playing Next
Paul Sancya
Now playing Next