2019-02-27

آگهی
صدها غیرنظامی سوری به مرکز صحرایی کمک‌های پزشکی منتقل شدند
در حال نمایش بعدی
تنش میان هند و پاکستان؛ ۸۰۰ پرواز بین‌المللی مختل شد
در حال نمایش بعدی