2019-02-27

صدها غیرنظامی سوری به مرکز صحرایی کمک‌های پزشکی منتقل شدند
Now playing Next
تنش میان هند و پاکستان؛ ۸۰۰ پرواز بین‌المللی مختل شد
Now playing Next