شروع قدرتمند اقتصاد چین در سال ۲۰۱۷

شروع قدرتمند اقتصاد چین در سال ۲۰۱۷
نگارش از Euronews

دولت چین با انتشار آمارهایی در روز سه شنبه اعلام کرد که اقتصاد این کشور شروع قدرتمندی در سال ۲۰۱۷ داشته است.

دولت چین با انتشار آمارهایی در روز سه شنبه اعلام کرد که اقتصاد این کشور شروع قدرتمندی در سال ۲۰۱۷ داشته است.

براساس این اطلاعات، وام های بانکی فراوان، گسترش زیرساخت های دولتی و تجدید حیات سرمایه گذاری در بخش خصوصی دلایل عمده وضعیت اقتصادی خوشبینانه چین در آغاز سال جاری بوده است.

چین در سال ۲۰۱۷ میلادی رشد اقتصادی مورد نظر خود را به حدود ۶.۵ درصد کاهش داده است تا فضای بیشتری به سیاستگذاران برای پیاده کردن اصلاحات دردناک در راستای کاهش ریسک های مالی بدهد، ریسک های مالی که در نتیجه سیاست های اقتصادی این کشور در سالهای گذشته ایجاد شده است.

رشد اقتصادی دومین اقتصاد بزرگ جهان در سال گذشته ۶.۷ درصد (کمترین میزان در ۲۶ سال گذشته) بوده است.

مطالب مرتبط