مدیرعامل جدید گروه صنعتی تاتا تعیین شد

مدیرعامل جدید گروه صنعتی تاتا تعیین شد
نگارش از Euronews

ناتاراجان شاندراسکاران (Natarajan Chandrasekaran) بعنوان مدیرعامل جدید گروه صنعتی هندی تاتا انتخاب شده است.

ناتاراجان شاندراسکاران (Natarajan Chandrasekaran) بعنوان مدیرعامل جدید گروه صنعتی هندی تاتا انتخاب شده است.

وی پیش از این رییس یکی از شاخه های گروه تاتا بوده که در زمینه ارائه خدمات اطلاعاتی و کامپیوتری فعالیت داشته است. آقای شاندراسکاران ۹ سال رهبری این بخش را در دست داشته است.

گروه تاتا در سال ۱۸۶۸ پایه گذاری شد و اکنون یکی از بزرگترین کمپانی های بخش خصوصی در هند محسوب می شود.

مطالب مرتبط