تولید مدل «دیفندر» شرکت لندرور برای همیشه متوقف شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تولید مدل «دیفندر» شرکت لندرور برای همیشه متوقف شد

شرکت خودروسازی لندرور اتومبیلهای شاسی بلند بیابانگرد خود به نام «دیفندر» را پس از ۶۷ سال از خط تولید خارج کرد. انطباق این مدل با معیارهای ایمنی و زیست محیطی برای لندرور دشوار بوده؛ امری که باعث توقف تولید این مدل شده است.

لندرور از این مدل دو میلیون دستگاه تولید و تعدادی را نیز به سراسر دنیا صادر کرده است. آخرین دستگاه تولیدی این مدل در یک مزایده در لندن به قیمت ۴۰۰ هزار پوند به فروش رفته است.

 • Land Rover 1948-2016

  Land Rover 90 pictured in 1984. Credit: Jaguar Land Rover.

 • Land Rover 1948-2016

  2007 Land Rover Defender. Credit: Jaguar Land Rover.

 • Land Rover 1948-2016

  Land Rover Series III, pictured in 1974. Credit: Jaguar Land Rover.

 • Land Rover 1948-2016

  Defender 90 Station Wagon, pictured in 2012. Credit: Jaguar Land Rover.

 • Land Rover 1948-2016

  Land Rover 129, 1960 model. Credit: Jaguar Land Rover.

 • Land Rover 1948-2016. Credit: Jaguar Land Rover.

  Defender 110, pictured in 2012.

 • Land Rover 1948-2016

  Defender 110 Crew Cab Pick-Up, pictured in 2012. Credit: Jaguar Land Rover

 • Land Rover 1948-2016

  Series I vehicle from 1955. Credit: Jaguar Land Rover.

 • Land Rover 1948-2016

  Land Rover Stage 2 Prototype from 1979. Credit: Jaguar Land Rover.

 • Land Rover 1948-2016

  Land Rover 100, from 1976. Credit: Jaguar Land Rover.