اعتراض به طرح حزب حاکم لهستان برای روزنامه نگاران

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اعتراض به طرح حزب حاکم لهستان برای روزنامه نگاران

اعتراض به طرح حزب حاکم لهستان (حزب قانون و عدالت) برای محدود کردن دسترسی روزنامه نگاران به جلسات مجلس این کشور به روز سوم کشید. شماری از نمایندگان اپوزیسیون نیز در داخل مجلس این کشور به تحصن نشسته اند.

آندری دودا رئیس جمهور لهستان که متحدِ حزب حاکم این کشور است با اعلام میانجیگری، به گفتگو با رهبران مخالفان نشسته است. رئیس مجلس نمایندگان این کشور نیز بر لزوم تغییر تأیید کرد و گفت: «حزب قانون و عدالت می خواهد وضعیت کاری روزنامه نگاران را بهتر کند. همه می دانیم که وضعیت کاری آنان مطلوب نیست، اوضاع خوب نیست و باید تغییراتی صورت بگیرد.»

تظاهرکنندگانِ مخالف دولت و سیاستمداران مدعی اند که حزب حاکم این کشور تلاش دارد آزادی رسانه ها را محدود کند.