تحصن نمایندگان پارلمان لهستان در اعتراض به «محدودکردن» رسانه ها توسط دولت

تحصن نمایندگان پارلمان لهستان در اعتراض به «محدودکردن» رسانه ها توسط دولت
نگارش از Euronews

نمایندگان مخالف دولت لهستان برای دومین روز پیاپی صحن پارلمان را اشغال کردند و اجازه ندادند که جلسه پارلمان برگزار شود.

نمایندگان مخالف دولت لهستان برای دومین روز پیاپی صحن پارلمان را اشغال کردند و اجازه ندادند که جلسه پارلمان برگزار شود.

نمایندگان معترض می گویند دولت قصد دارد با وضع قوانین جدید رسانه ها را محدود کند.

این اعتراضها زمانی آغاز شد که یکی از نمایندگان مخالف دولت با پلاکاردی که بر روی آن نوشته شده بود «رسانه آزاد» وارد صحن پارلمان شد. پس از آن گروهی از نمایندگان به حمایت از او دست از کار کشیدند و اجازه ندادند جلسه پارلمان برگزار شود.

همزمان شهر ورشو، پایتخت لهستان و چند شهر دیگر شاهد تظاهرات هزاران نفر از مخالفان دولت بود.

بئاتا شدوو، نخست وزیر لهستان گفت که مخالفان دولت به اقداماتی افراطی و احساسی دست زده اند. اقداماتی که هیچ ربطی به شرایط سیاسی کشور ندارد. خانم شدوو مخالفان دولت را متهم کرد که به دلیل این که قدرت را از دست داده اند چنین کارهایی می کنند.

به گزارش رسانه های لهستان، چنین اقدام اعتراضی در صحن پارلمان دست کم در یک دهه اخیر بی سابقه بوده است.

اقدام دولت لهستان با انتقاد دونالد توسک، رئیس شورای اروپا که نخست وزیر سابق این کشور است روبرو شده است.

مطالب مرتبط