اعتراض ها به اعمال محدودیت بر رسانه ها در لهستان به بیرون پارلمان هم کشیده شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اعتراض ها به اعمال محدودیت بر رسانه ها در لهستان به بیرون پارلمان هم کشیده شد

هزاران لهستانی در مخالفت با طرح پیشنهادی دولت روز جمعه در برابر پارلمان این کشور در ورشو تجمع کردند و مانع از خروج نمایندگان از پارلمان شدند. اما پلیس به کمک نمایندگان آمد و آنها توانستند پارلمان را ترک کنند. این تجمع پس از اقدام اعتراضی نمایندگان در پارلمان برگزار شد.

بر اساس طرح مذکور آزادی رسانه ها در پوشش دادن روند فعالیت پارلمانی محدود خواهد شد. اما یاروسلاو کاژینسکی، رهبر حزب حاکم (حقوق و عدالت) هدف آن را قاعده مند کردن امور خواند و گفت: «پارلمان های زیادی در زمینه دسترسی به گزارشها محدودیتهایی درنظر گرفته اند بویژه در پارلمان اروپا که می تواند الگویی برای نظام پارلمانی باشد. این محدودیتها شدیدتر از آن چیزی ست که ما در پی آن هستیم. هدف طرح پیشنهادی چیزی جز قاعده مند کردن امور نیست.»

مخالفتها در داخل پارلمان پس از آن آغاز شد که یکی از نمایندگان مخالف دولت با حمل پلاکاردی که بر روی آن نوشته شده بود «رسانه آزاد» وارد صحن پارلمان شد و به جایگاه سخنرانی نمایندگان رفت؛ اقدامی که با مخالفت رئیس پارلمان روبرو شد که از حزب حاکم است.

نمایندگان معترض با متهم کردن حزب حاکم به نقض قانون اساسی می گویند دولت قصد دارد بودجه کشور را بدور از نظارت رسانه ها به تصویب برساند.