ادامه اعتراض ها به طرح دولت لهستان برای محدود کردن رسانه ها

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ادامه اعتراض ها به طرح دولت لهستان برای محدود کردن رسانه ها

اعتراض ها به طرح دولت لهستان برای محدود کردن پوشش رسانه ای فعالیت های پارلمان روز شنبه نیز در مقابل ساختمان ریاست جمهوری و پارلمان این کشور در ورشو ادامه داشت.

باربارا نواتسکا، رهبر حزب اتحاد چپ دموکرات لهستان در سخنانی در جمع معترضان گفت: «من اینجا هستم زیرا لهستانی آزاد و دموکرات می خواهم. کشوری آزاد از سلطه و دیکتاتوری. اجازه نخواهم داد، دموکراسی را از ما بگیرید.»

بر اساس طرح دولت، آزادی رسانه ها در پوشش دادن روند فعالیت پارلمانی محدود خواهد شد.

در صحن پارلمان نیز مخالفتها پس از آن آغاز شد که یکی از نمایندگان مخالف دولت با حمل پلاکاردی که روی آن نوشته شده بود «رسانه آزاد» وارد مجلس شد.

ماریوش بواشچاک، وزیر کشور لهستان نیز در واکنش به ادامه اعتراض ها گفت: «رفتار گروه های مخالف غیرقابل توجیه است. این یک اقدام برای ایجاد هرج و مرج و در دست گرفتن قدرت بود. این اقدامی برای جلوگیری از تصویب بودجه دولت بود و نیز اقدامی برای جلوگیری از تصویب قانونی بود که محدود کردن حقوق بازنشستگی نیروهای سروریس امنیتی سابق را در پی داشت.»

روز جمعه نیز صدها تن از مخالفان دولت در اعتراض به این طرح در مقابل پارلمان تجمع کردند. معترضان همچنین سعی کردند مانع از خروج نمایندگان از پارلمان شوند اما آنها در نهایت با کمک نیروهای پلیس توانستند از پارلمان خارج شوند.