پاسخگویی بانک مرکزی اروپا در توییتر

پاسخگویی بانک مرکزی اروپا در توییتر
نگارش از Euronews

بانک مرکزی اروپا به دنبال آن است که از طریق توییتر بر طرفداران خود بیفزاید و با کاربران اروپایی ارتباط برقرار کند.

بانک مرکزی اروپا به دنبال آن است که از طریق توییتر بر طرفداران خود بیفزاید و با کاربران اروپایی ارتباط برقرار کند.

از این رو بنوآ کوره، عضو هیات اجرایی این بانک از روز دوشنبه به پرسشهایی که از طریق #AskECB مطرح می شود، پاسخ می دهد.

پرسشها عمدتا موضوعاتی جدی هستند اما گاه در میان آنها مطالب طنز نیز دیده می شود.

بیشتر پرسشها درباره سیاستهای پولی مد نظر این بانک و همچنین اقدامات ماریو دراگی، رئیس آن است.

این اولین بار است که بانک مرکزی اروپا از شبکه های اجتماعی برای رسیدن به اهدافش استفاده می کند. چنین شیوه ای از ارتباط، پیش از این توسط بانک انگلستان نیز استفاده شده بود.

مطالب مرتبط