رشد بالای اقتصادی بریتانیا برغم تردیدها درباره برکسیت

رشد بالای اقتصادی بریتانیا برغم تردیدها درباره برکسیت
نگارش از Soroush Alavi

داده های دفتر ملی آمار بریتانیا نشان می دهد این کشور در سه ماهه سوم سال جاری میلادی نسبت به سه ماهه پیش از آن، به رشد اقتصادی معادل نیم درصد رسیده است.

داده های دفتر ملی آمار بریتانیا نشان می دهد این کشور در سه ماهه سوم سال جاری میلادی نسبت به سه ماهه پیش از آن، به رشد اقتصادی معادل نیم درصد رسیده است. در بازه زمانی یک ساله نیز رشد اقتصادی این کشور ۲.۳ درصد گزارش شده است.

در این زمان، حجم سرمایه گذاریها در کشور رشد ۰.۹ درصدی داشته که نقش موثری در شتاب دادن به روند رشد اقتصادی ایفا کرده است.

بریتانیا در حالی به بالاترین میزان رشد اقتصادی از سال ۲۰۱۴ رسیده که بازار و سرمایه گذاران نسبت به اوضاع اقتصادی این کشور پس از آغاز روند خروج از اتحادیه اروپا تردید زیادی دارند.

پیش بینی می شود در سال ۲۰۱۷ و پس از شروع روند خروج بریتانیا، ارزش پوند کاهش بیابد، نرخ تورم روند صعودی به خود گیرد و مصرف داخلی کاهش داشته باشد.

مطالب مرتبط