مرکل، اولاند و توسک: عجولانه با خروج بریتانیا از اتحادیه برخورد نکنیم

Access to the comments نظرها
نگارش از Masoud Imani Kalesar
مرکل، اولاند و توسک: عجولانه با خروج بریتانیا از اتحادیه برخورد نکنیم

آنگلا مرکل صدراعظم آلمان، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه و دونالد توسک رئیس شورای اتحادیه اروپا بدنبال تصمیم بریتانیایی ها به خروج از اتحادیه اروپا، نسبت به خطر بروز شکاف بیشتر در اتحادیه هشدار دادند و اعضای اتحادیه را به پرهیز از برخورد عجولانه فراخواندند.

آنگلا مرکل گفت: «امروز اروپا ضربه دید، شکاف و ضربه ای در روند وحدت و یکپارچگی اروپا. اینکه تبعات این شکاف در روزها و هفته ها و ماهها و سالهای پیش رو چه خواهد بود بستگی کامل به این خواهد داشت که ما ۲۷ عضو اتحادیه اروپا نشان دهیم در شرایط فعلی و با اراده لازم قادریم از نتیجه گیری عجولانه و آسان در مورد رفراندوم بریتانیا بپرهیزیم. در غیر این صورت حاصلی جز شکاف و جدایی بیشتر در اروپا بدنبال نخواهد داشت.»

فرانسوا اولاند ضمن هشداری مشابه خانم مرکل، نقش تاریخی کشورش در اتحادیه اروپا را ستود و گفت:«امروز تاریخ درب خانه ما را بصدا در آورد. آنچه در خطر است تضعیف اروپا و خطر انزواست یا تاکیدی بر موجودیت آن البته به بهای ایجاد تغییرات بنیادین. در همین راستا و با تمام توان ایجاد تغییرات بنیادین در آن را به انزوا و جدایی ترجیح خواهم داد. فرانسه مسئولیتی ویژه دارد، چرا که فرانسه در قلب اروپاسـت، خواهان اروپاست، برای اینکه فرانسه اروپا را ساخته است، برای اینکه کشوری است که می تواند راهبر دیگران باشد و آینده قاره ما را تضمین کند.»

دونالد توسک، رئیس شورای اتحادیه اروپا هم با فراخواندن اتحادیه اروپا به پرهیز از «واکنش هیجانی» در مواجه با برکسیت گفت: «پدرم همیشه به من می گفت آنچه تو را نکشد قویترت می کند.»