مادری دچار مرگ مغزی، زایمان کرد

مادری دچار مرگ مغزی، زایمان کرد
نگارش از Euronews

خبر کوتاه مادری که چهار ماه است دچار مرگ مغزی شده روز سه شنبه در پرتغال نوزادی در کمال سلامت به دنیا آورد.

خبر کوتاه

مادری که چهار ماه است دچار مرگ مغزی شده روز سه شنبه در پرتغال نوزادی در کمال سلامت به دنیا آورد. این نوزاد در بیمارستانی در لیسبون با وزن ۲ کیلو و ۳۵۰ گرم پس از ۳۲ هفته و بوسیله عمل سزارین به دنیا آمد.

مطالب مرتبط