سازمان همکاری اقتصادی و توسعه: روند رشد جهانی اقتصاد کند است

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه: روند رشد جهانی اقتصاد کند است

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه نسبت به آهنگ بسیار کند رشد جهانی اقتصاد هشدار داده است.

این نهاد میانگین آهنگ رشد جهانی اقتصاد در سال جاری میلادی را ۳ درصد پیش بینی کرده است. رشد اقتصادی آمریکا، صاحب برترین اقتصاد در جهان ۱.۸ درصد، بریتانیا ۱.۷ درصد و حوزه پولی یورو ۱.۶ درصد ارزیابی شده است.

خوزه آنخل گوریا، دبیر کل سازمان همکاری اقتصادی و توسعه نیز مراتب نگرانی خود از روند رشد جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۷ را اعلام کرد و گفت: «رشد جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۷ قاعدتا باید به رقم ۳.۳ درصد برسد. رسیدن به این میزان از رشد ممکن نیست مگر اینکه از اقدامات مخاطره آمیزی مانند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و یا اختلال در بازارهای قدرتهای نوظهور اقتصادی اجتناب شود.»

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اعتقاد دارد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مساوی خواهد بود با تضعیف شدید روند رشد اقتصادی در حوزه پولی یورو.

این نهاد کاهش تقاضا، عدم پویایی عرضه و کندی روند سرمایه گذاریها را سه عامل مهم افت آهنگ رشد جهانی اقتصاد می داند و از رهبران کشورها بویژه قدرتهای اقتصادی خواسته است که در سیاستهای بودجه ای تحول ایجاد کرده و اعمال اصلاحات اساسی را در دستور کار خود قرار دهند.