کندی آهنگ رشد اقتصادی بریتانیا در سه ماهه اول سال

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کندی آهنگ رشد اقتصادی بریتانیا در سه ماهه اول سال

آهنگ رشد اقتصادی بریتانیا در سه ماهه اول سال جاری میلادی کند شده است. رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در این زمان ۰.۴ درصد اعلام شده است. با این وجود در بازه زمانی یک ساله رشد اقتصادی بریتانیا به رقم ۲ درصد می رسد.

از حجم سرمایه گذاری شرکتها برای اولین بار طی سه سال گذشته کاسته شده است. شک و تردید نسبت به خروج احتمالی بریتانیا از اتحادیه اروپا برروی عملکرد سرمایه گذاران در این کشور اثر منفی داشته است. اما از سوی دیگر مصرف داخلی رشدی معادل ۰.۷ درصد بخود دیده است.