تقویت جایگاه و نفوذ احزاب راست افراطی در اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تقویت جایگاه و نفوذ احزاب راست افراطی در اروپا

هواداران نوربرت هوفر نامزد حزب راستگرای «آزادی» اتریش بر این باورند که ناکامی اخیر در انتخابات ریاست جمهوری نوید از کامیابی در آینده نزدیک می دهد٬ آنهم نه تنها برای این حزب بلکه برای کل جریان راست افراطی در اروپا.

پاتریک یکی از آنهاست که می گوید: «چندان اهمیت ندارد که هوفر رئیس جمهوری می شود یا نمی شود. مهم این است که [در پی این انتخابات] نخستین سنگ بنای اثری مهم گذاشته شده است.» هیده ماری هم که هوادار حزب آزادی است می گوید:«من خوشحالم و به نظرم این انتخابات نقطه عطفی در اروپا است.»

آراء بسیار بالای راستگرایان در انتخابات ریاست جمهوری اتریش از یک سو و پیروزی قاطع مخالفان توافق همکاری اوکراین و اتحادیه اروپا در همه پرسی ماه گذشته در هلند از سوی دیگر، حاکی از این است که احساسات ملی گرایانه و افراطی و البته ضد اتحادیه اروپا در اقصی نقاط قاره سبز قوت گرفته است.

احزاب و جریان های راستگرای اروپایی، مهاجرستیزی و اسلام هراسی را به اهرم اصلی فشار تبدیل کرده اند. نمونه بارز و بسیار خشن آن در آلمان جنبش موسوم به «پگیدا» است که مهاجران به ویژه مسلمان را مقصر مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور می داند. حزب «آلترناتیو برای آلمان» نیز با تاکید بر این شعار انتخاباتی که اسلام با قانون اساسی این کشور ناسازگار است موفق شد در انتخابات محلی اخیر نتایج قابل توجهی بدست آورد.

پاسکال دلویت٬ کارشناس مسایل سیاسی و استاد دانشگاه آزاد بروکسل می گوید: «جریان راست افراطی ابعاد اروپایی به خود گرفته است. هرچند در مرکز و شمال اروپا نفوذ و قدرت بیشتر دارد، در اسپانیا و پرتغال چندان به چشم نمی آید. در ایتالیا و یونان «لیگ شمال» و «فجر طلایی» این جریان را نمایندگی می کنند، اما در مقایسه با مثلا حزب «مردمی دانمارک» یا «فنلاندی های واقعی» و «جبهه ملی» فرانسه، وزنه سیاسی جدی به حساب نمی آیند.»

جبهه ملی فرانسه در مرحله نخست انتخابات منطقه ای که شش ماه پیش برگزار شد، موفق شد در دو منطقه بیشترین آراء را بدست آورد. گرچه این حزب در دور دوم و در پی اتحاد احزاب رقیب شکست خورد اما نظرسنجی های اخیر حاکی از آن است که مارین لوپن٬ رهبر این حزب٬ می تواند در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده به دور دوم راه یابد.