پارلمان یونان برنامه های اصلاحی دولت را بررسی می کند

پارلمان یونان برنامه های اصلاحی دولت را بررسی می کند
نگارش از Soroush Alavi

پارلمان یونان طی چهار روز تدابیر اصلاحی دولت این کشور را بررسی خواهد کرد.

پارلمان یونان طی چهار روز تدابیر اصلاحی دولت این کشور را بررسی خواهد کرد.

آلکسیس سیپراس، نخست وزیر و سایر اعضای دولت برای برخورداری کشور از قسمت دیگری از برنامه کمک مالی بین المللی باید برنامه های اصلاحی خود را به تصویب برسانند.

این کشور همچنین باید به بستانکاران و به گروه وزیران دارایی حوزه پولی یورو موسوم به «یوروگروپ» ثابت کند که پروژه های اصلاحی در رسیدن به رشد اقتصادی تاثیر مستقیمی دارند و به بخشهای مختلف از جمله بودجه کشور سر و سامان خواهند داد.

یوروگروپ سه شنبه آینده تشکیل جلسه خواهد داد. در این نشست درباره دو نکته مهم بحث و بررسی خواهد شد. روند اعمال اصلاحات اقتصادی در کشور و مذاکره درباره احتمال کاهش حجم بدهی های یونان.

سیملا توخدیدو، خبرنگار یورونیوز در آتن گفت: «برای دولت یونان که امیدوار است تابستان آرامی را پیش رو داشته باشد این آخرین تست محسوب می شود. بسته شدن پرونده ارزیابی برنامه ها و واریز قسمتی از کمک مالی حداقل چیزی است که می تواند اقتصاد یونان را در مسیر رشد قرار دهد. با این وجود تدابیر جدید بویژه افزایش مالیاتها می تواند اقتصاد کشور را از اکسیژن که برای رشد ضروری است محروم کند.»

مطالب مرتبط