آمار مربوط به رشد اقتصادی حوزه پولی یورو

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
آمار مربوط به رشد اقتصادی حوزه پولی یورو

رشد بالای اقتصاد آلمان در سه ماهه اول سال ۲۰۱۶ به رشد اندک تولید ناخالص داخلی حوزه پولی یورو کمک کرده و بعنوان موتور رشد آن مطرح شده است.

افزایش مصرف داخلی و بالارفتن خرج بخش دولتی در آلمان، صاحب برترین اقتصاد حوزه پولی یورو موجب شده میانگین رشد اقتصادی این کشور به رقم ۰.۷ درصد برسد.

از طرف دیگر آخرین ارزیابی ها نشان می دهد رشد اقتصادی حوزه پولی یورو در سه ماهه اول سال ۲۰۱۶ نسبت به زمان مشابه در سال گذشته نیم درصد بوده است.

در این بین رشد اقتصادی فرانسه هم به رقمی مشابه رسیده و ایتالیا به رشد اقتصادی معادل ۰.۳ درصد دست یافته است. این آمار نشان می دهد ایتالیا، سومین قدرت اقتصادی حوزه پولی یورو پس از سه سال رکود اقتصادی اکنون اقتصاد خود را در مسیر رشد می بیند. رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه اول سال مطابق پیش بینی ها بوده است.

همه کشورهای حوزه پولی یورو به استثنای یونان و لتونی به رشد اقتصادی دست یافته اند. افت رشد اقتصادی یونان به منفی ۰.۴ درصد رسیده است.