روسف، رای سنای برزیل در تعلیق او از مقام رئیس جمهوری را کودتا خواند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
روسف، رای سنای برزیل در تعلیق او از مقام رئیس جمهوری را کودتا خواند

دیلما روسف، رئیس جمهوری برزیل روز پنج شنبه از مقام خود معلق شد.

سنای بزریل پس از جلسه ای طولانی با اکثریت آراء به طرح استیضاح او رای مثبت داد.

خانم روسف در واکنش به رای سنا، با حضور در جمع هوادارانش این تصمیم را کودتایی سیاسی دانست که بحران اقتصادی در برزیل را تشدید می کند.

او با بیان اینکه نخستین زنی است که مردم برزیل به عنوان رئیس جمهور برگزیده اند، گفت که با تمام توان از رای مردم و دموکراسی در کشورش دفاع خواهد کرد.

او همچنین دولتی را که قرار است پس از تعلیق او به کار خود ادامه دهد، دولتی نامشروع خواند.

پس از برکناری موقت خانم روسف از مقامش میشل تمر، معاون وی بعنوان رئیس جمهوری موقت، اداره کشور را بر عهده می گیرد.