نیوزیلند یکی از مهمترین نقاط برای فرار مالیاتی

نیوزیلند یکی از مهمترین نقاط برای فرار مالیاتی
نگارش از Soroush Alavi

رسانه ها در نیوزیلند می گویند این کشور یکی از مهمترین نقاط دنیا برای گسترش شرکتهای صوری و تقلب و فرار مالیاتی است. گزارشها نشان می دهد شرکت حقوقی

رسانه ها در نیوزیلند می گویند این کشور یکی از مهمترین نقاط دنیا برای گسترش شرکتهای صوری و تقلب و فرار مالیاتی است.

گزارشها نشان می دهد شرکت حقوقی «موساک فونسکا» نیوزیلند را بعنوان مرکزی با قوانین مالیاتی نچندان سختگیرانه به بیشتر مشتریان خود پیشنهاد می داده است.

این موضوع فشار را برروی مقامات این کشور افزایش داده است. جان کی، نخست وزیر نیوزیلند گفت: «باید به این نکته اشاره کرد که قوانین موجود مشتریان خارجی را ملزم می کنند تا وجوه سپرده خود (که توسط شخص یا مراکزی اداره می شود) را ثبت کرده و در این رابطه به مقامات حساب پس دهند. گزارش وضعیت این حسابها می تواند از سوی خزانه داری عمومی طلب شود و به مقامات مالی و مالیاتی دیگر کشورها ارسال شود.»

شاخه شرکت حقوقی «موساک فونسکا» در نیوزیلند در شهر اوکلند ثبت شده بود. اداره این مرکز بعهده فردی بنام رابرت تامسون بوده که در ۴ هزار و ۵۰۰ مدرک منتشر شده به نام وی اشاره شده است.

از سال ۲۰۰۸ وجوه سپرده های خارجی که توسط شخص یا مراکزی اداره می شود در نیوزیلند شامل مالیات نمی شود امری که موجب شده از آن زمان تعداد این حسابها به رقم ۱۱ هزار برسد.

مطالب مرتبط