علیرغم ورود بیشمار پناهجویان به سوئد اقتصاد این کشور همچنان قوی است

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
علیرغم ورود بیشمار پناهجویان به سوئد اقتصاد این کشور همچنان قوی است

ورود ۱۶۰ هزار نفر پناهجو در سال گذشته به سوئد این کشور را مجبور کرده تا هزینه ها و بودجه اختصاص یافته به امور پناهجویان را دو برابر کند.

اختصاص محل اقامت و مسکن برای پناهجویان و هزینه های مربوط به آن از جمله چالشهایی است که دولت سوئد با آن روبروست.

براساس برآوردهای دولت سوئد هزینه های مربوط به پناهجویان به رقم ۵.۵ میلیارد یورو خواهد رسید. این رقم معادل ۵ درصد بودجه کل این کشور است.

علیرغم وجود بحران پناهجویان در سوئد و در اکثر نقاط اروپا، کسری بودجه این کشور از ۰.۹ درصد تولید ناخالص داخلی به ۰.۴ درصد تقلیل یافته است.

اقتصاد سوئد با رشدی معادل ۴.۱ درصد در سال ۲۰۱۵ یکی از پویاترین اقتصادهای اروپا محسوب می شود. حجم بالای تقاضای داخلی و عملکرد موفق تجارت خارجی سوئد در افزایش روند رشد اقتصادی این کشور تاثیر گذار بوده است.