مذاکرات بین یونان و بستانکاران موقتا به حالت تعلیق درآمد

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
مذاکرات بین یونان و بستانکاران موقتا به حالت تعلیق درآمد

مذاکرات بین دولت یونان و بستانکاران این کشور از جمله بانک مرکزی اروپا، صندوق بین المللی پول و کمیسیون اروپا بر سر اعطای قسمتی از کمک مالی به این کشور موقتا به حالت تعلیق درآمد.

هدف اصلی این مذاکرات که در آتن جریان داشت بررسی سیر تحولات برنامه های اصلاحی یونان و روند پیشرفت آنهاست. بستانکاران یونان اعطای قسمتی دیگر از کمکهای مالی معادل ۵ میلیارد یورو را به پیشرفت در اصلاحات منوط کرده اند.

در این بین صندوق بین المللی پول بر خلاف سایر بستانکاران اعتقاد دارد باید از حجم بدهی های یونان کاسته شود.

الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان گفت: «در یونان سیاستهای بدی اعمال شده است. این یک تناقض است که می بینیم کسانی که برای اجرای آنها پافشاری کردند اکنون به اشتباه بودن آنها اعتراف می کنند. آنها می گویند مسئله این نیست که ما اشتباه کرده باشیم، مشکل اینست که شما راه حل خود را ارائه نمی دهید.»

برنامه های اصلاحی و تدابیر ریاضت اقتصادی دولت یونان با اعتراض مردم این کشور مواجه شده است. طرح اصلاحات در رژیم بازنشستگی اعتصاب وسیع مردم را روز پنجشنبه هفتم آوریل در پی داشته است.