افت فعالیتهای بخشهای تولید و خدمات در بریتانیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
افت فعالیتهای بخشهای تولید و خدمات در بریتانیا

در بریتانیا کاهش سطح تقاضا، روند رشد بخش تولید و ساخت و ساز همچنین بخش خدمات در این کشور را با افت روبرو کرده است.

براساس داده های اتاق بازرگانی بریتانیا که مبنای آن تحقیق از ۸ هزار و ۵۰۰ شرکت است، میزان فروش در بخش ساخت و ساز و تولید به پایین ترین سطح خود از اواخر سال ۲۰۱۲ رسیده و افت بخش خدمات نیز از سال ۲۰۱۳ بی سابقه گزارش شده است.

این روند بر روی میزان رشد اقتصادی بریتانیا تاثیر منفی داشته و شاخص اعتماد بازار و تمایل به سرمایه گذاری در کشور را پایین آورده است.