تصویب قانون برای حل بحران بدهی های آرژانتین

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
تصویب قانون برای حل بحران بدهی های آرژانتین

مجلس سنای آرژانتین سرانجام با تصویب قانونی راه را برای تصفیه حساب با بستانکاران کشور و پایان دادن به ۱۵ سال بحران بدهی ها باز کرد.

براساس این قانون، آرژانتین مبلغی معادل ۴ میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار برای بازپرداخت بدهی ها به نهادهای خصوصی طلبکار موسوم به «کرکس» پرداخت خواهد کرد.

گابریلا میچتی، معاون رییس جمهوری آرژانتین گفت: «این یک رای تاریخی بود. زیرا هدف آن پایان بخشدین به اختلافات و دعاوی مربوط به بدهی های کشور با تنها هفت درصد طلبکاران ما از سال ۲۰۰۱ است.»

تصویب این قانون همچنین یک پیروزی بزرگ برای موریسیو ماکری، رییس جمهوری آرژانتین است که از زمان به دست گرفتن زمام امور یعنی ماه دسامبر سال ۲۰۱۵ حل بحران بدهی ها را از اولویتهای خود معرفی کرده بود.

در واکنش، اعضای حزب کمونیست در آرژانتین به تصویب چنین قانونی اعتراض کردند.

مجوز صدور اوراق قرضه دولتی تا ۱۲.۵ میلیارد دلار از دیگر تمهیدات قانون تصویب شده است.