تعدیل نیرو در بوئینگ

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تعدیل نیرو در بوئینگ

شرکت بوئینگ از تعدیل کارکنان خود خبر داد. مدیران ارشد این شرکت هواپیماسازی می گویند برای افزایش قدرت رقابت در بازه زمانی بلند مدت چاره ای جز خانه نشین کردن تعدادی از پرسنل ندارند.

بدین ترتیب بوئینگ تا پایان سال جاری میلادی در بخش ساخت هواپیماهای تجاری ۴۰۰۰ فرصت شغلی را حذف می کند. این میزان در بخش ارزیابی و پروازهای آزمایشی، ۵۵۰ پست خواهد بود. اخراج برخی از پرسنل توافقی و با جلب رضایت آنها صورت خواهد گرفت.

آمار رسمی نشان می دهد در ماه دسامبر گذشته درمجموع ۱۶۱۴۰۰ نفر در شرکت بوئینگ به کار مشغول بوده اند.