آمار رشد اقتصادی بریتانیا در سال ۲۰۱۵

آمار رشد اقتصادی بریتانیا در سال ۲۰۱۵
نگارش از Euronews

اداره ملی آمار بریتانیا می گوید اقتصاد این کشور در سه ماهه آخر سال ۲۰۱۵ در مقایسه با سه ماهه پیش از آن ۰.۵ درصد رشد داشته است. این میزان از رشد مطابق

اداره ملی آمار بریتانیا می گوید اقتصاد این کشور در سه ماهه آخر سال ۲۰۱۵ در مقایسه با سه ماهه پیش از آن ۰.۵ درصد رشد داشته است. این میزان از رشد مطابق پیش بینی کارشناسان اقتصادی بوده است.

میانگین رشد اقتصادی این کشور در بازه زمانی یک ساله نیز ۲.۲ درصد گزارش شده است.

مصرف خانوارها در بریتانیا رشد ۳.۱ درصدی داشته که کاهش نرخ سرمایه گذاری را جبران کرده و تاثیر مستقیمی بر روی بالارفتن آهنگ رشد اقتصادی این کشور داشته است.

مطالب مرتبط