حمایت رهبران اروپایی از توافق بروکسل

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
حمایت رهبران اروپایی از توافق بروکسل

رهبران کشورهای اروپایی از توافق بر سر حفظ بریتانیا در اتحادیه اروپا حمایت کردند.

فرانسوا اولاند، رییس جمهوری فرانسه تاکید کرد که توافق انجام شده راهی برای نگه داشتن بریتانیا در اتحادیه اروپا بدون تغییر اصول و مقررات است. وی گفت که بریتانیا می تواند در اتحادیه بماند بدون آنکه حرکت رو به جلوی اروپا متوقف شود.

ژان کلود یونکر، رییس کمیسیون اروپا نیز گفت: «ما همانطور که می خواهیم منطقه یورو قدرتمند باشد، خواستار جایگاه مالی قوی برای لندن هستیم. توافق امروز رابطه متقابل همه کشورها را، فارغ از اینکه عضو منطقه یورو هستند یا خیر تضمین می کند. یکی از مهمترین دستاوردهای ما حفظ بازار مشترکی است که در اختیار پانصد میلیون نفر قرار دارد.»

آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان نیز توافق بروکسل را توافقی منصفانه خواند که از طریق آن بریتانیا قادر خواهد بود در اتحادیه اروپا باقی بماند.

خانم مرکل گفت: «ما نقطه نظرهای متفاوتی درباره توسعه اتحادیه اروپا در آینده داریم. ما می خواهیم اروپا یکپارچه تر شود، اما بریتانیایی ها این را نمی خواهند. این تنها یک مثال از تفاوت دیدگاههاست. ما در عین حال ظرفیت انعطاف پذیریمان را نشان دادیم.»