تقویت سیاستهای حمایتی بانک مرکزی اروپا

تقویت سیاستهای حمایتی بانک مرکزی اروپا
نگارش از Soroush Alavi

سیاستگذاران بانک مرکزی اروپا، به ریاست ماریو دراگی در پایان نشست روز پنجشنبه خود نسبت به تقویت تدابیر حمایتی این نهاد اتخاذ تصمیم کردند. اگر چه نرخ

سیاستگذاران بانک مرکزی اروپا، به ریاست ماریو دراگی در پایان نشست روز پنجشنبه خود نسبت به تقویت تدابیر حمایتی این نهاد اتخاذ تصمیم کردند.

اگر چه نرخ بهره بانکی این نهاد از ۰.۰۵ درصد تغییری نکرده اما میزان بهره سپرده آن از منفی ۰.۲ به منفی ۰.۳ درصد افزایش یافته است. این به معنای آنست که سپرده گذاری نزد بانک مرکزی اروپا نه تنها شامل بهره نمی شود بلکه ۰.۳ درصد مبلغ سپرده باید به این نهاد پرداخت شود.

از سوی دیگر بانک مرکزی اروپا برای شتاب دادن به آهنگ رشد اقتصادی در حوزه پولی یورو از ماه مارس سال جاری برنامه خرید ماهانه اوراق قرضه دولتی معادل ۶۰ میلیارد یورو را به مرحله اجرا درآورده است. براساس تصمیم این نهاد اجرای این برنامه تا ماه مارس سال ۲۰۱۷ تمدید شد.

هدف اصلی بانک مرکزی اروپا از اتخاذ چنین تصمیماتی گردش پول و مبارزه موثرتر با نرخ بسیار پایین تورم در حوزه پولی یورو و رفع خطر تورم منفی در این منطقه است. این نرخ در ماه نوامبر سال جاری نسبت به یک سال گذشته تغییری نکرده و ۰.۱ درصد بوده است.

مطالب مرتبط