بانک مرکزی بریتانیا: سیستم بانکی کشور هنوز ضعیف است

بانک مرکزی بریتانیا: سیستم بانکی کشور هنوز ضعیف است
نگارش از Euronews

بانک مرکزی بریتانیا روز سه شنبه نتیجه بررسی سالانه میزان مقاومت و عملکرد بانکهای این کشور در برابر بحران اقتصادی موسوم به «استرس تست» را منتشر کرد

بانک مرکزی بریتانیا روز سه شنبه نتیجه بررسی سالانه میزان مقاومت و عملکرد بانکهای این کشور در برابر بحران اقتصادی موسوم به «استرس تست» را منتشر کرد.

نتایج این آزمونها نشان می دهد بانک سلطنتی اسکاتلند و استاندارد چارترد نسبت به پنج بانک بزرگ دیگری که مورد آزمون قرار گرفته اند بنیه نسبتا ضعیف تری دارند. این دو بانک اخیرا به عملیات افزایش میزان سرمایه دست زده بودند.

بانک مرکزی بریتانیا در نتیجه گیری کلی نیز اعلام کرده سیستم بانکی این کشور هفت سال پس از آغاز بحران اقتصادی، هنوز ضعیف است.

مطالب مرتبط