مجموعه وامها و مطالبات بخش مسکن بانک «نورسن راک» واگذار شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مجموعه وامها و مطالبات بخش مسکن بانک «نورسن راک» واگذار شد

دولت بریتانیا مجموعه وامها و مطالبات بخش مسکن بانک بریتانیایی «نورسن راک» را به قیمت ۱۳ میلیارد پوند به شرکت سرمایه گذاری آمریکایی «سربروس» فروخت. این مجموعه که «گرانیت» نام دارد شامل ۱۲۵ هزار وام اعطایی بانک نورسن راک است.

این بزرگترین عملیات واگذاری مطالبات بخش مسکن یک بانک در اروپا محسوب می شود.

لندن در نظر دارد تا سال ۲۰۱۶ با خصوصی سازی بخشی از سهام و دارایی های دولتی نزدیک به ۳۰ میلیارد پوند به خزانه داری دولت واریز کند.