اروپا خواهان افزایش سرمایه گذاری های شرکتهای هواپیمایی حوزه خلیج فارس

اروپا خواهان افزایش سرمایه گذاری های شرکتهای هواپیمایی حوزه خلیج فارس
نگارش از Soroush Alavi

ویولتا بولتز، کمیسر اروپایی در امور حمل و نقل در چهارچوب نمایشگاه بین المللی هوا فضای دبی با مقامات محلی دیدار و درباره قواعد جدید اتحادیه اروپا در

ویولتا بولتز، کمیسر اروپایی در امور حمل و نقل در چهارچوب نمایشگاه بین المللی هوا فضای دبی با مقامات محلی دیدار و درباره قواعد جدید اتحادیه اروپا در بخش حمل و نقل هوایی و حریم هوایی در این اتحادیه بحث و گفتگو کرد.

ویولتا بولتز گفت: «اروپا یک برتری مهم دارد و آن داشتن یک بازار توسعه یافته است. مردم متعلق به طبقه متوسط جامعه در اروپا پویا هستند و مسافرت زیادی دارند. آنها آمادگی خرج کردن پول را دارند. در زمنیه نوآوری در بخش تکنولوژی اروپا پیشرفت کرده است. اینها معیارهای مهمی هستند. از طرف دیگر شرکتهای هواپیمایی خلیج سرمایه گذاران مهمی هستند و مسلما به یک بازار احتیاج دارند.»

کمیسیون اروپا در صدد جذب بیشتر کمپانی های هواپیمایی متعلق به کشورهای حوزه خلیج فارس برای افزایش میزان فعالیت و سرمایه گذاری آنها در اروپاست.

خانم بولتز در ادامه می گوید: «اروپا همانند کمپانی های هواپیمایی خلیج احتیاجاتی دارد.هر دو بدنبال دست یابی به هدف مهم ایجاد یک استراتژی جهانی در بخش هوا فضا هستند. اعتقاد دارم در اینجا برای این هدف زمینه توافق وجود دارد. بنابراین روی این مسئله حساب باز می کنیم. مسلما ایفای نقش آنها در بازار اروپا بسیار مهم است. آنها باید قواعد اروپایی در این زمینه را رعایت کنند.»

بخش حمل و نقل هوایی ۲.۴ درصد تولید ناخالص داخلی در اتحادیه اروپا را تامین می کند.

مطالب مرتبط