تدوین برنامه وسیع تعدیل نیروی کار در بانک استاندارد چارترد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تدوین برنامه وسیع تعدیل نیروی کار در بانک استاندارد چارترد

بانک بریتانیایی استاندارد چارترد در چهارچوب اجرای یک برنامه استراتژیک و تجدیدساختار به افزایش سرمایه ای معادل ۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار روی می آورد و ۱۵ هزار نفر از نیروی کار خود را حذف می کند.

این نهاد که قسمت اعظم فعالیتهای خود را به بازار آسیا و قدرتهای نوظهور اقتصادی اختصاص داده، تبعات منفی کندی آهنگ رشد اقتصادی چین را بر روی حسابهای خود می بیند.

میزان ضرر و زیان استاندارد چارترد در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۵ به رقم ۱۳۹ میلیون دلار می رسد این در حالی است که در زمان مشابه در سال گذشته سود خالصی بیش از ۱.۵ میلیارد دلار بدست آورده بود.