«کندی کراش» به تملک شرکت «اکتیویژن بلیزارد» درآمد

«کندی کراش» به تملک شرکت «اکتیویژن بلیزارد» درآمد
نگارش از Soroush Alavi

شرکت آمریکایی «اکتیویژن بلیزارد»، تولیدکننده بازیهای کامپیوتری، شرکت بریتانیایی «کینگ دیجیتال»، تدوین کننده بازی معروف «کندی کراش» را به مالکیت خود

شرکت آمریکایی «اکتیویژن بلیزارد»، تولیدکننده بازیهای کامپیوتری، شرکت بریتانیایی «کینگ دیجیتال»، تدوین کننده بازی معروف «کندی کراش» را به مالکیت خود درآورده است. ارزش این معامله ۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار گزارش شده است.

اکتیویژن بلیزارد با این خرید می تواند در بازار بازی بر روی تلفنهای همراه گسترش پیدا کند. در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۵ بازی کندی کرایش در رده ۱۰ بازی قرار گرفته که در دنیا بیشترین دانلود را به خود اختصاص داده اند.

مطالب مرتبط