نیاز بانکهای یونانی به میلیاردها یورو

نیاز بانکهای یونانی به میلیاردها یورو
نگارش از Soroush Alavi

براساس ارزیابی های نهاد اروپایی ناظر بر فعالیتهای بانکها، بانکهای یونانی بین ۴ تا ۱۴ میلیارد یورو منبع مالی نیاز دارند تا به وضعیت خود سر و سامان

براساس ارزیابی های نهاد اروپایی ناظر بر فعالیتهای بانکها، بانکهای یونانی بین ۴ تا ۱۴ میلیارد یورو منبع مالی نیاز دارند تا به وضعیت خود سر و سامان دهند. بانک مرکزی اروپا از طریق این نهاد حدود دو ماه وضعیت و میزان مقاومت این نهادها در مقابل بحران را بررسی کرده است.

گیکاس هاردوولیس، وزیر پیشین دارایی یونان گفت: «نتایج بررسی ها بهتر از پیش بینی ها بوده است. می بینیم که اروپایی ها با ما انعطاف بیشتری دارند. آنها اصراری ندارند که بانکها برای حل مشکل مالی خود از بازار خارج شوند. آنها می دانند از بین بردن بانکها مساوی است با نابود کردن اقتصاد.»

بانکهای یونانی تا ۴ روز دیگر فرصت دارند تا پروژه خود برای تامین نیازهای مالیشان را تسلیم نهاد اروپایی ناظر برفعالیتهای بانکها کنند.

مکانیسم تامین منابع مالی نباید بر ضد منافع سرمایه گذاران و مالیات دهندگان یونانی باشد که از وضعیت اقتصادی کشور به تنگ آمده اند.

یک فروشنده لباس در یونان می گوید: «من نابود شده ام. با تعطیل شدن یک شرکت ۴۳ ساله مواجه هستم. هیچ کسی تصور نمی کرد در این کشور امور به این شکل تحول پیدا کند. تا یک ماه پیش موفق شدیم یک سوم بدهی خود را بازپرداخت کنیم. اما اکنون دیگر نمی توانیم. فکر می کنم همه مردم یونان نگران هستند. ما خانه خود را بعنوان ضمانت قرارداده ایم و اکنون بیم داریم. می ترسیم روزی در خیابان بخوابیم.»

بانکهای یونانی می توانند از طریق استعانت به صدور اوراق قرضه و استفاده از «مکانیسم ثبات اروپایی» پول و سرمایه مورد نیاز خود را تامین کنند. این مکانیسم که فلسفه وجودی آن مدیریت بحران مالی در حوزه پولی یورو بوده است، می تواند تا سقف ۱۰ میلیارد یورو نیازهای بانکهای یونانی را تامین کند.

مطالب مرتبط