واکنش نه چندان پر شور چند شهروند یونانی به پیروزی مجدد حزب سیریزا

واکنش نه چندان پر شور چند شهروند یونانی به پیروزی مجدد حزب سیریزا
نگارش از Euronews

یک روز پس از انتخابات پارلمانی یونان که آخرین نظرسنجی ها حکایت از پیروزی مجدد حزب چپ گرای سیریزا دارد، شهروندان یونانی، واکنشهای متفاوتی به آن نشان

یک روز پس از انتخابات پارلمانی یونان که آخرین نظرسنجی ها حکایت از پیروزی مجدد حزب چپ گرای سیریزا دارد، شهروندان یونانی، واکنشهای متفاوتی به آن نشان دادند.

یکی از آنها با ابراز خوشحالی از انتخاب مجدد حزب الکسیس سیپراس، می گوید: “اما او باید کار کند. او باید اصلاحات لازم را برای حل بحران انجام دهد. او باید به فقرا کمک کند و به همه پول بدهد.”

اما شهروند دیگری می گوید: “گویا داستان ما همچنان شبیه افسانه های کهن است. نباید این طور باشد اما چاره دیگری هم نیست. حزب دموکراسی نو پیر شده است.”

شهروند دیگری هم معتقد است: “نتیجه دلسرد کننده بود و من بدبینم چون ما می دانستیم چه خط سیاسی دنبال خواهد شد و آن همان سیاست توافق سوم است. بنابراین می دانیم مردم یونان نمی بایست انتظار آینده ای بهتر را داشته باشند.”

نتیجه این انتخابات به دقت در کشورهای بحران زده ای همچون اسپانیا، پرتغال و ایرلند که در ماه های آینده شاهد برگزاری انتخابات مهمی خواهند بود، دنبال شده است.

مطالب مرتبط