بدبینی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه نسبت به رشد جهانی اقتصاد

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
بدبینی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه نسبت به رشد جهانی اقتصاد

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه نسبت به پیش بینی های خود درباره رشد جهانی اقتصاد تجدیدنظر کرده است.

بر این اساس، رشد جهانی اقتصادی در سال ۲۰۱۵ میلادی ۳ درصد خواهد بود که یک دهم درصد نسبت به پیش بینی های قبلی کمتر است.

در سال ۲۰۱۶ نیز این میزان از رشد ۳.۶ درصد ارزیابی شده که نسبت به ارزیابی های پیشین ۰.۲ درصد افت دارد.

کندی آهنگ رشد اقتصادی چین تاثیر منفی بسزایی بر روی وضعیت اقتصادی دنیا خواهد داشت. از سوی دیگر در این وضعیت، افزایش احتمالی نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا می تواند در بازارهای مالی در سراسر دنیا آشفتگی ایجاد کند.