نرخ تورم در بریتانیا در ماه اوت صفر بوده است

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
نرخ تورم در بریتانیا در ماه اوت صفر بوده است

نرخ تورم در بریتانیا در ماه اوت سال جاری در مقایسه با یک سال گذشته تغییری نداشته و صفر گزارش شده است.

کاهش شدید قیمت نفت در بازار از جمله مهمترین عامل پایین بودن نرخ تورم در بریتانیا عنوان شده است. این نرخ با اهداف از پیش تعیین شده بانک مرکزی این کشور یعنی رسیدن به نرخ تورم دو درصدی فاصله زیادی دارد.

نرخ تورم در بریتانیا در ماه آوریل سال جاری روندی منفی به خود گرفته بود که نگرانی هایی نسبت به گرفتاری اقتصاد این کشور به تورم منفی را تقویت کرده بود.