رسوایی سوءاستفاده از انعام و دستمزد کارمندان رستورانها در بریتانیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
رسوایی سوءاستفاده از انعام و دستمزد کارمندان رستورانها در بریتانیا

دولت بریتانیا تحقیقاتی درباره رویه برخی رستورانها در تملک و سوءاستفاده از مزد و انعام کارکنان خود که توسط مشتریان پرداخت می شود آغاز کرده است.

رسانه های بریتانیایی در اینباره اطلاعاتی منتشر کرده اند که واکنش دولت این کشور برای شروع تحقیقات را در پی داشته است. براساس گزارشها این تحقیقات تا ۱۰ ماه نوامبر سال جاری ادامه خواهد داشت.

رسانه های بریتانیایی ادعا می کنند این مبالغ برای پرداخت هزینه و مخارج اداری رستورانها مورد استفاده قرار گرفته است.

در صورت اثبات چنین ادعایی دولت بریتانیا برای چهارچوب بندی و تعیین حق و حقوق هر یک از طرفین اقدام خواهد کرد.

رستوران «پیتزا اکسپرس» و یا آبجو فروشی «کوت» از جمله مرکاز معروف در بریتانیا هستند که انگشت اتهام بسوی آنها نشانه رفته است.