جشن تولد دو سالگی بائو بائو

جشن تولد دو سالگی بائو بائو

مراسم جشن تولد یک پاندای دو ساله به نام بائو بائو در باغ وحش واشنگتن برگزار شد. این جشن تولد به صورت کامل، با کیک، شمع، موزیک و کادو در حضور کودکان انجام گرفت. کیک بائو بائو با میوه های یخزده درست شده بود.

مراسم جشن تولد یک پاندای دو ساله به نام بائو بائو در باغ وحش واشنگتن برگزار شد. این جشن تولد به صورت کامل، با کیک، شمع، موزیک و کادو در حضور کودکان انجام گرفت. کیک بائو بائو با میوه های یخزده درست شده بود.

تازه‌ترین ویدیو