ریکاردو فرتی سرمربی موقت تیم ملی مکزیک شد

ریکاردو فرتی سرمربی موقت تیم ملی مکزیک شد
نگارش از Euronews

ریکاردو فرتی، به طور موقت سکان هدایت تیم ملی فوتبال مکزیک را در دست گرفت. این مربی ۶۱ ساله برزیلی در حال حاضر هدایت تیم تیگرس مکزیک را بر عهده دارد

ریکاردو فرتی، به طور موقت سکان هدایت تیم ملی فوتبال مکزیک را در دست گرفت. این مربی ۶۱ ساله برزیلی در حال حاضر هدایت تیم تیگرس مکزیک را بر عهده دارد.

او اظهار داشت: «زمان کمی داریم، ولی تیم از شرایط اولیه برخوردار است. همه مربیان اثرهای مثبتی بجا می گذارند. فراموش کردن کارهای گذشته کار غیر منطقی خواهد بود. بر روی میراث گذشته و گلدن کاپ کار می کنیم و سیستم تازه ای می سازیم.»

فرتی تنها در چهار دیدار هدایت سبز پوشان مکزیک را بر عهده خواهد داشت و سپس به تیم باشگاهی خود باز می گردد.

مطالب مرتبط