نقض فوری آتش بس در یمن با بمباران تعز و عدن بوسیله ائتلاف عربی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نقض فوری آتش بس در یمن با بمباران تعز و عدن بوسیله ائتلاف عربی

آتش بس بشر دوستانه ای که با هدف کمک به آسیب دیدگان از جنگ یمن برقرار شده بود، چند دقیقه بیشتر دوام نیاورد و هواپیماهای ائتلاف برخی از کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی، از صبح روز شنبه چندین نقطه از تعز در مرکز یمن را بمباران کردند.

ائتلاف عربی انتقال نیرو به تعز را دلیل حمله به این شهر عنوان کرده است.

از جنوب یمن هم گزارش می رسد که ائتلاف عربی مناطقی از عدن را بمباران کرده است.

این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل از طرفهای درگیر خواسته بود که حتی در صورت بروز حوادثی پراکنده از خود خویشتنداری نشان دهند و امکان انتقال کمکهای بشردوستانه را فراهم کنند.

گزارشهای رسیده از یمن حاکی است که هشتاد درصد از ساکنان این کشور نیازمند کمکهای بشر دوستانه هستند.