بیم و امید یونانی ها از تصمیم نخست وزیر

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بیم و امید یونانی ها از تصمیم نخست وزیر

تصمیم نخست وزیر یونان مبنی بر به همه پرسی گذاشتن پیشنهادهای وام دهندگان، مردم این کشور را نگران تر از قبل کرده است.
یونانی ها که نگران محدود شدن شرایط دریافت پول هستند، مقابل بانک ها صف کشیده اند تا حداکثر موجودی خود را بیرون بکشند.

یکی از ساکنان شهر آتن می گوید: «این یک بازی سیاسی بسیار مشکل است در واقع یک جنگ سیاسی است. چیزی که سیپراس از این نبرد به دست می آورد آغاز یک مذاکره سیاسی در داخل یونان است و نه با وام دهندگان. تصمیم او برای برگزاری رفراندوم بسیار خوب بود و اکنون مردم هستند که تصمیم می گیرند.»

زنی بازنشسته نیز می گوید: «آمده ام تا مستمری ام را بردارم و تنها چیزهای مورد نیازم را خریداری کنم. ما می دانیم معنی رفراندوم چیست. چیزی که نمی دانیم این است که چه جزئیاتی در دو توافق اخیر غیرقابل پذیرش بوده اند.»

نگرانی در بین مردم یونان از زمان اعلام برگزاری رفراندوم شدت بیشتری گرفته است. گروهی معتقدند که همه پرسی و نه گفتن به وام دهندگان تنها راه حل باقی مانده است. در مقابل گروهی دیگر می گویند، آنها به این پیشنهاد آری می گویند زیرا به نظر آنها به آینده یونان در حوزه یورو ربط دارد.