روز بهداشت کودک در کره شمالی

روز بهداشت کودک در کره شمالی

در شهر پیونگ یانگ، پایتخت کره شمالی، روز بهداشت کودک گرامی داشته شد. یک ویدئویی که توسط خبرگزاری دولتی کره شمالی منتشر شده است، مقامات، دیپلماتهای خارجی و کودکان را در یک مراسم ویژه این روز در مهد کودک کیونگ سانگ در پایتخت نشان می دهد.

در شهر پیونگ یانگ، پایتخت کره شمالی، روز بهداشت کودک گرامی داشته شد. یک ویدئویی که توسط خبرگزاری دولتی کره شمالی منتشر شده است، مقامات، دیپلماتهای خارجی و کودکان را در یک مراسم ویژه این روز در مهد کودک کیونگ سانگ در پایتخت نشان می دهد.

تازه‌ترین ویدیو