بازگشت بازماندگان بریتانیایی زمین لرزه نپال به کشورشان

بازگشت بازماندگان بریتانیایی زمین لرزه نپال به کشورشان

بیش از صد تن از اتباع بریتانیا که از زلزله اخیر در نپال جان سالم به در برده بودند پس از چند روز موفق به بازگشت به کشورشان شدند. هواپیمای حامل یکصد و بیست نفر از اتباع بریتانیا که از کاتماندو پایتخت نپال بلند شده بود در فرودگاه استنستد لندن به زمین نشست. تلفات این زمین لرزه که روزشنبه در نپال به وقوع پیوست تاکنون به بیش از پنج هزار نفر رسیده است.

بیش از صد تن از اتباع بریتانیا که از زلزله اخیر در نپال جان سالم به در برده بودند پس از چند روز موفق به بازگشت به کشورشان شدند. هواپیمای حامل یکصد و بیست نفر از اتباع بریتانیا که از کاتماندو پایتخت نپال بلند شده بود در فرودگاه استنستد لندن به زمین نشست. تلفات این زمین لرزه که روزشنبه در نپال به وقوع پیوست تاکنون به بیش از پنج هزار نفر رسیده است.

تازه‌ترین ویدیو