خشم و نارضایتی زلزله زدگان نپال

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
خشم و نارضایتی زلزله زدگان نپال

با توجه به ابعاد وسیع زمین لرزه در نپال، کمک های موجود به آسیب دیدگان کافی به نظر نمی رسد و آنها خواستار رسیدگی جدی به وضعیت خود هستند. خبر می رسد که اعتراض و نارضایتی مردم مصیبت دیده بالا گرفته است.

آنها به ناتوانی دولت در یاری رسانی به مردم اعتراض دارند. یکی از این زلزله زدگان در کاتماندو، پایتخت، می گوید: “هیچ کمکی به ما نرسیده، گرسنه هستیم، چیزی برای نوشیدن نداریم. نمی توانیم بخوابیم. من یک بچه هفت ساله دارم که بیرون می خوابد. هوا سرد است و مردم دارند ذات الریه می گیرند. حکومت کاری نمی کند. مرگ بر این حکومت!”

در حال حاضر همه در جستجوی امکانی برای خروج از مناطق زلزله زده و رسیدن به محلهایی امن هستند. در این میان، صدها هندی ساکن نپال با اتوبوس هایی که از طرف دولت هند برایشان فرستاده شده است، نپال را ترک می کنند.