راهپیمایی هزاران نفر در مسکو برای ادای احترام به بوریس نمتسف

راهپیمایی هزاران نفر در مسکو برای ادای احترام به بوریس نمتسف

بنا به برخی گزارش ها دست کم هفتاد هزار نفر روز یکشنبه به یاد بوریس نمتسف در خیابان های مسکو راهپیمایی کردند. این سیاستمدار مخالف دولت روز جمعه در نزدیکی کاخ کرملین به ضرب گلوله کشته شد.

بنا به برخی گزارش ها دست کم هفتاد هزار نفر روز یکشنبه به یاد بوریس نمتسف در خیابان های مسکو راهپیمایی کردند. این سیاستمدار مخالف دولت روز جمعه در نزدیکی کاخ کرملین به ضرب گلوله کشته شد.

صدها نفر نیز با نهادن دسته های گل در محلی که او کشته شد، در سایه کلیسای معروف سنت باسیل در مسکو، یاد او را گرامی داشتند.

تازه‌ترین ویدیو