رئیس جمهوری برزیل بر انجام تعهدات خود تاکید کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رئیس جمهوری برزیل بر انجام تعهدات خود تاکید کرد

دیلما روسف رئیس جمهوری برزیل که روز پنجشنبه اول ژانویه و همزمان با آغاز دومین دور ریاست جمهوری خود در پارلمان این کشور ادای سوگند کرد، پس از این مراسم در برابر جمع بزرگی از طرفداران خود که مقابل کاخ ریاست جمهوری گردآمده بودند حاضر شد و در مورد برنامه های آینده خود سخن گفت.

دیلما روسف ضمن اشاره به مهمترین خواست رای دهندگان که انجام اصلاحات اقتصادی و اجتماعی و مبارزه با فساد است گفت: “من اینجا در حضور شما تعهدات خودم را برای آغاز روندی تاریخی از تغییر در وضعیت اجتماعی در برزیل یادآور می شوم. آری ما نظم جدیدی به اقتصاد خواهیم بخشید، اما بدون اینکه حقوق
اجتماعی به دست آمده را لغو و یا به تعهدات اجتماعی خودمان خیانت کنیم.”

رئیس جمهوی برزیل همچنین در سخنرانی خود هنگام ادای سوگند، به مسئله رشد اقتصادی به عنوان عنصری حیاتی و زیرساختی برای عملی بودن سایر اصلاحات اشاره کرد. او گفت بازرسی درآمد و محاسبات عمومی، افزایش پس انداز ملی و تقویت سرمایه گذاری از الزامات رشد اقتصادی است.