کردیت اگریکال در بازار بورس پاریس

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کردیت اگریکال در بازار بورس پاریس

بحران یونان باردیگر به بانک فرانسوی، کردیت اگریکال آسیب رساند.
ارزش سهام این بانک فرانسوی روز دوشنبه در بازار بورس پاریس 2.3 درصد سقوط کرد.
با وجود بانکهای تابعه در پرتغال، اسپانیا و ایتالیا، کردیت اگریکال بیش از یک بانک فرانسوی در معرض خطرات ناشی از بحران بدهی ها در منطقه یورو قرار دارد.

این کاملا بیان می کند که چرا ارزش سهام این بانک در بازارهای بورس طی سال گذشته به نصف تقلیل یافت و در سال جاری بیش از بیست درصد از ارزش خود را در بازار از دست داد.