بیلان مثبت "کارفور" در پایان سال ۲۰۱۲

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بیلان مثبت "کارفور" در پایان سال ۲۰۱۲

کارفور دومین فروشگاه زنجیره‌ای بزرگ جهان عملکرد مثبتی در پایان سال ۲۰۱۲ داشت.

در سه ماهه آخر سال فروش این فروشگاه فرانسوی ۰.۴ درصد افزایش داشت. در صورت احتساب درآمد فروشگاههای جدید این رقم به ۰.۸ درصد نیز می رسد.

بنظر می رسد کارفور امروز از تلاشها و فعالیتهای مثبت مدیر جدید خود ژورژ پلاسا بهره می برد. هدف اصلی کارفور کاهش تقاوت قیمتها با رقبای اصلی خود است. استراتژی که نتیجه‌ای مثبت برای شرکت داشت.

هنگام بسته شدن بازار بورس پاریس در روز پنجشنبه ارزش سهام کارفور ۶.۱۱ درصد افزایش را تجربه کرده است.